* אנו לא לוקחים אחריות על אופן תליית הנדנדה והשימוש בה*